Kontakt

Eshop prevádzkuje (fakturačná adresa):
NAJLOV - Peprík Norbert


Slovensko

IČO: 
DIČ: 
Nie je platiteľ DPH
Dodacia adresa (prevádzka):
Poľovnícke potreby - NAJLOV
OKC - obchodno kultúrne centrum
Šafarikova 20
04801 Rožňava

Tel. číslo: 0905940965
E-mail: pepriknajlov@gmail.com

Číslo účtu: 
IBAN: